Montaż maszyn papierniczych i maszyn pakujących

Wyroby przemysłu papierniczego są wszechobecne zarówno w życiu codziennym, jak i w profesjonalnej logistyce. Opakowania znajdują wszechstronne zastosowanie. Są one używane jako osłonki produktów i zapewniają sprawną logistykę. Poza tym – jako ambasadorzy marek – wpływają również na preferencje nabywcze klientów. Dzisiejsi producenci opakowań muszą sprostać wymaganiom rynku w zakresie kształtu, wzornictwa, estetyki, odczuć i zapachu. Jednak ze względu na przepisy prawa i oczekiwania konsumentów opakowania będą musiały w przyszłości stać się bardziej przyjazne dla środowiska.

Świadomość ekologiczna promuje nowe trendy produktów

W tym kontekście branża opakowań oferuje obecnie nowe rozwiązania: możliwość ponownego zamykania, porcjowania i elastyczne rozmiary napełniania. Przemysł papierniczy i opakowaniowy reaguje na oczekiwania, dostosowując rozwiązania w zakresie produkcji, druku i zdobienia. Farby i lakiery na bazie wody, monofolie lub nowe materiały kompozytowe zwiększają wskaźnik recyklingu, poprawiając tym samym bilans środowiskowy.

Szanse związane z cyfryzacją: nowe produkty, nowe procesy

Cyfryzacja uwalnia nowe potencjały w zakresie wydajności. Za sprawą drukowanej elektroniki lub transponderów RFID opakowania stają się inteligentnymi podmiotami w procesie logistycznym. Inteligentne opakowania monitorują własną zawartość lub komunikują się z użytkownikami. Aby długofalowo dotrzymywać kroku dynamicznym zmianom rynkowym, przedsiębiorstwa papiernicze i wytwórcy opakowań są zdani na rynkowe i technologiczne kompetencje producentów maszyn i urządzeń, a także na niezawodną pomoc ze strony dostawców usług przemysłowych, jakim jest firma SCHOLPP.