Większa rentowność dzięki produkcji bez zakłóceń

Efektywność sprzętu (OEE) stanowi kryterium uzyskiwania wysokiej wartości dodanej. Zakłócenia w przebiegu produkcji muszą być wykluczone. Jako specjalista do spraw technicznego utrzymania ruchu zgodnie z DIN 31051 oraz technicznego czyszczenia kompletnych instalacji przemysłowych, firma SCHOLPP zapewnia ciągłą modernizację i płynną produkcję bez zakłóceń.

Nasze usługi przemysłowe opierają się na zintegrowanych koncepcjach utrzymania w dobrym stanie (TPM) z kompleksową optymalizacją procesu: od funkcjonalności maszyny, przez ulepszanie infrastruktury technicznej po kwalifikacje zespołu.

Dla bezawaryjnej eksploatacji

W zakresie technicznego czyszczenia oraz utrzymania ruchu oferujemy np. bezpieczną dla materiału technikę czyszczenia strumieniem CO2 oraz czyszczenie wysokociśnieniowe wodą, odpowiednią do zapotrzebowania konserwację instalacji wentylacji i klimatyzacji (RLT) oraz kompletnych lakierni, a także indywidualne koncepcje zarządzania płynami dla wszystkich substancji chłodzących i smarujących w procesie produkcji.

Dla procesów bez marnotrawstwa

W zakresie „outtaskingu” przejmujemy dla Państwa kosztowne lub czasochłonne techniczne i administracyjne zadania częściowe, np. montaż wstępny i końcowy, kontrole jakości, opracowywanie reklamacji, konfekcjonowanie i wiele innych.

Wszystkie usługi stanowią integralną część kompletnego pakietu, który zostanie dostosowany do Państwa potrzeb.

Czyszczenie z technologią robót strzałowych CO2 (suchym lodem)

Oglądaj na YouTube

Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem do 3000 bar

Oglądaj na YouTube