Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – wybierz SCHOLPP.

Wszędzie tam, gdzie ludzie i maszyny pracują przy ciężkich ładunkach i w trudnych warunkach, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. W SCHOLPP również tak jest. Nasz system zarządzania jakością uzyskał certyfikat SCC** (Sicherheits Certifikat Contraktoren). W naszej firmie zatrudniamy pełnoetatowego inżyniera ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który dba o przestrzeganie całościowej strategii bezpieczeństwa. Stałe miejsce zajmują w niej wykształceni pełnomocnicy do spraw bezpieczeństwa oraz pracownicy przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy we wszystkich oddziałach, a także prowadzone jest ciągłe dokształcanie przez komitet ds. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Do każdego projektu sporządzamy indywidualną ocenę ryzyka dla procesów lub miejsc pracy. Na początku każdej budowy wszyscy pracownicy przechodzą gruntowne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. Obowiązuje przy tym zasada, że wyłącznie osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami mogą obsługiwać wyposażenie techniczne. Wszystkie urządzenia regularnie przechodzą gruntowne kontrole. Ponadto dla wszystkich procesów oraz każdego zastosowanego urządzenia planujemy optymalny margines bezpieczeństwa.