Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa sfery prywatnej jest dla nas ważna. W dalszej części chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób obchodzimy się z Państwa danymi:

1. Zgoda na wykorzystywanie danych

Poprzez naszą stronę internetową nie pobieramy żadnych danych osobowych, z wyjątkiem przyporządkowanego adresu IP, chyba że dane te zostaną nam dobrowolnie udostępnione (np. podczas rejestracji, składania zapytań lub aplikacji) lub przewidują to postanowienia prawne.

2. Protokołowanie

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, do celów statystycznych pobieramy i zapisujemy następujące informacje dostępowe: adres IP użytkownika, strony, które użytkownik otwiera na stronie internetowej www.scholpp.de, a także informacje o tym, z jakiej strony internetowej użytkownik trafił na www.scholpp.de. Dane te wykorzystywane są do analizy oraz ulepszenia naszych usług internetowych oraz do bezpieczeństwa danych.

3. Pobieranie, opracowywanie i wykorzystywanie danych osobowych

Pobieramy dane osobowe, jeśli zostaną one dobrowolnie podane na tej stronie internetowej w ramach zgłoszenia do newslettera SCHOLPP lub w strefie pobierania do pobrania Podręcznika Technicznego. Ponadto dane osobowe są pobierane, jeśli zechcą Państwo nawiązać z nami kontakt korzystając z przeznaczonych do tego formularzy kontaktowych. Pozyskane przez dobrowolne wprowadzenie i zapisane dane (np. nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu) będą przez nas wykorzystywane wyłącznie do odpowiedniego celu, o ile nie wyrażą Państwo zgody na ich wykorzystanie w szerszym zakresie.
Podając swoje dane na naszej stronie internetowej wyrażają Państwo zgodę na ich odpowiednie przetwarzanie. W każdej chwili można odwołać tę zgodę pisemnie lub przez e-mail przesłany do SCHOLPP Holding GmbH ze skutkiem na przyszłość.
Jeśli jest to konieczne do realizacji umowy lub do osiągnięcia danego celu, Państwa dane zostaną także przekazane przedsiębiorstwu, któremu zlecono wykonanie dostawy. W takich przypadkach zakres przekazanych danych jest ograniczony do informacji niezbędnych do realizacji umowy lub dostawy zamówionych towarów.
Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim w inny sposób. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład koncernu SCHOLPP Holding GmbH nie są osobami trzecimi w tym znaczeniu. Ponadto możemy przekazywać dane osobowe przedsiębiorstwom wchodzącym w skład międzynarodowego koncernu SCHOLPP Holding GmbH, jeśli jest to wymagane do osiągnięcia celu, dla którego dane zostały nam udostępnione (np. udzielenie odpowiedzi na zapytania oraz realizacja zamówień).

4. Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z tzw. „Cookies”, plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze, umożliwiających analizowanie korzystania przez Państwa z tej strony. Wygenerowane przez „Cookies” informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony (łącznie z adresem IP) są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz Internetu. Ewentualnie informacje te będą przekazywane przez Google osobom trzecim, jeśli jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Firma Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce można zapobiec instalowaniu plików cookies, jednakże zwracamy uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na opracowywanie Państwa danych zgromadzonych przez Google w opisany powyżej sposób oraz w przedstawionym powyżej celu.
W każdej chwili można sprzeciwić się tej formie gromadzenia i zapisywania danych ze skutkiem na przyszłość. Wobec dyskusji na temat zastosowania narzędzi do analizy z pełnymi adresami IP pragniemy zwrócić uwagę, że niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, w związku z czym adresy IP są opracowywane wyłącznie po skróceniu, aby wykluczyć powiązanie danych osobowych z adresami IP.

5. Korzystanie z Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z Google Maps API, usługi do przedstawiania materiałów kartograficznych, prowadzonej przez Google Inc. („Google”). W ramach korzystania z Google Maps na tej stronie, firma Google pobiera, przetwarza i wykorzystuje różne dane poszczególnych użytkowników. Korzystając z komponentów Google Maps na tej stronie internetowej wyrażają Państwo zgodę na Zasady zachowania poufności oraz Warunki korzystania z Google oraz dodatkowe Warunki korzystania dotyczące Google Maps, a tym samym na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę Google oraz jej przedstawicieli lub podmioty zewnętrzne, oraz że są Państwo zobowiązani przez wymienione postanowienia i warunki firmy Google. Klikając na poniższe linki można uzyskać więcej informacji o wykorzystywaniu i przetwarzaniu danych przez Google. W Zasadach zachowania poufności firmy Google znajdą Państwo między innymi także informacje o tym, jak można zarządzać swoimi danymi i je chronić.

6. Zastosowanie plików cookies

Aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji, na różnych stronach naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo na to zgodę. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze. Zwykle pliki cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Niektóre cookies pozostają jednak zapisane na dysku twardym komputera, aby możliwe było rozpoznanie Państwa podczas kolejnej wizyty na stronie. Można także zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, by również te pliki cookies były usuwane.

7. E-mail

Jeśli otrzymamy od Państwa adres e-mail, będziemy go wykorzystywać do komunikowania się z Państwem. Nie będzie on przekazywany osobom trzecim spoza koncernu SCHOLPP Holding GmbH. W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na wykorzystanie adresu e-mail w przyszłości.

8. Ochrona małoletnich

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Nie wymagamy podawania żadnych danych osobowych od dzieci i młodzieży. Świadomie nie gromadzimy takich danych ani nie przekazujemy ich osobom trzecim.

9. Prawo dostępu do informacji

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat Państwa danych zapisanych przez nas oraz do skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych.

10. Podmiot odpowiedzialny za gromadzenie danych oraz dane kontaktowe

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych na tej stronie internetowej jest:

SCHOLPP Holding GmbH
Am Mittelkai 20
70327 Stuttgart
Niemcy

Telefon: +49 (0)711-9 32 82-0
Faks: +49 (0)711-9 32 82-166
E-mail:info(at)scholpp.de

Aby uzyskać informacje, zażądać usunięcia danych lub w przypadku innych pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych lub naszej oferty internetowej, należy skontaktować się z nami korzystając z powyższych danych kontaktowych lub przez e-mail datenschutz(at)scholpp.de.