Zapewniamy mobilność przemysłu

SCHOLPP jest firmą, która oferuje demontaż, transport, ponowny montaż oraz uruchomienie maszyn i urządzeń nowych technologii. Łączymy doskonałe kwalifikacje zawodowe z dużą motywacją. Profesjonalne wyposażenie i zaawansowana technika współpracują u nas z fachowymi umiejętnościami. Nasza kadra złożona z inżynierów, kierowników montażu i monterów pozostaje praktycznie niezmienna. Średni staż pracy wśród naszych 1000 pracowników wynosi około dziesięciu lat, natomiast średnia wieku naszych pracowników to 42 lata.

Nasza praca zaczyna się zazwyczaj wtedy, gdy inni bezsilnie rozkładają ręce. Kiedy zachodzi potrzeba, potrafimy zakasać rękawy. Bezcenna wiedza techniczna naszego personelu rozwija się wraz z każdym nowym wyzwaniem, którym codziennie stawiamy czoła na całym świecie. W ciągu roku nasi pracownicy spędzają około 1 000 000 godzin roboczych na montażach, realizując prawie 20 000 zamówień związanych z zakresem naszyc usług – dotychczas w ponad 50 krajach. Podobnie międzynarodowy charakter, jak nasze usługi, mają również nasi pracownicy. W grupie SCHOLPP mówi się ponad 20 językami. W ten sposób przez 60 lat udało nam się wspólnie zgromadzić niemałe doświadczenie.

SCHOLPP ma duże doświadczenie – na przykład w następujących branżach:

 • przemysł motoryzacyjny i jego dostawcy
 • przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • przemysł drukarski
 • branża schodów ruchomych
 • branża półprzewodników
 • przemysł energetyczny
 • przemysł maszynowy
 • przemysł morski i stoczniowy
 • przemysł farmaceutyczny
 • branża fotowoltaiczna
 • branża oponiarska
 • branża obróbki plastycznej
 • przemysł opakowań
 • przemysł tworzyw sztucznych
 • przemysł spożywczy
 • biotechnologia
 • technika medyczna