Montaż precyzyjny – zmontować, jak było wcześniej. Albo nawet lepiej.

Po rozładowaniu, wprowadzeniu i ustawieniu części maszyn i urządzeń zaczyna się najciekawszy etap dla naszych ekspertów. Teraz liczy się precyzyjne pozycjonowanie każdej części i specjalistyczny montaż mechaniczny. Następnie nasi specjaliści montują ponownie układ elektryczny i pneumatyczny. Wykonują podłączenia wszystkich mediów, kompletują wyposażenie wewnętrzne maszyny i podłączają maszynę do niezbędnych przewodów zasilających.

Na każdym etapie prac nasze zespoły korzystają z najnowocześniejszych technik pomiarowych. Niwelowanie osi maszyny, ustawianie i poziomowanie odbywa się zgodnie ze stanem poprzednim oraz stosownie do zaleceń technicznych producenta. Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie szybkiemu uruchomieniu maszyn i skutecznemu wznowieniu produkcji.