Planujemy wspólnie. Resztą zajmuje się SCHOLPP.

Instalacja, montaż lub przeprowadzka dużych maszyn bądź kompleksowych instalacji wymaga szczegółowego planowania. Od pierwszych chwil służymy naszym Klientom radą i w ścisłej współpracy z nimi przygotowujemy projekt oraz harmonogram realizacji. Kiedy nasi eksperci i eksperci Klienta są pewni, że o niczym nie zapomnieliśmy, zaczynamy realizację naszej usługi. Koordynujemy przeprowadzkę instalacji i urządzeń wraz z kompletnym wyposażeniem, przestrzegając przy tym obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

Nasze działania obejmują wcześniejsze opracowanie analizy zagrożeń, potwierdzenie przeprowadzonych kontroli maszyn oraz zapewnienie przestrzegania wszystkich przepisów BHP. SCHOLPP gwarantuje środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przygotowanie stosownej dokumentacji. Sami występujemy również z wnioskami o pozwolenia na zamknięcie dróg, miejsc postoju pojazdów transportowych i żurawi oraz pracę w godzinach specjalnych.