Montaż maszyny na kilku poziomach

Montaż mechaniczny i elektryczny przekrawacza do papieru

Moduł po module – przetwórstwo papieru to proces wieloetapowy. Równie złożone są używane do tego maszyny. Zazwyczaj są one zbudowane z modułowych podzespołów, których transport i montaż są bardzo pracochłonne. Właśnie taki montaż powierzyła firmie SCHOLPP spółka Pyroll Germany GmbH z Baienfurt. W trakcie montażu okazało się, że konieczne będzie pokonanie dużych różnic wysokości.

Montaż maszyny z branży papieru i opakowań

Pyroll jest działającą na rynku międzynarodowym grupą przedsiębiorstw z siedzibą w pobliżu fińskich Helsinek. Obszar działalności obejmuje rozwiązania z dziedziny opakowań, kartonów i produktów papierowych. Grupa Pyroll ma również jeden zakład w Niemczech – jest to spółka Pyroll Germany GmbH z siedzibą w Baienfurt koło Ravensburga. Firma SCHOLPP miała wprowadzić i zamontować nową maszynę na terenie tamtejszego wydziału produkcyjnego.

Wprowadzenie z pokonaniem dużych różnic wysokości

Największym wyzwaniem w ramach tego projektu było wprowadzenie nadbudowy wielopoziomowego przekrawacza do papieru. W tym celu należało w pierwszym etapie zbudować konstrukcję wsporczą, która umożliwiła pokonanie różnic wysokości podczas transportu elementów maszyny, a następnie zamontowanie maszyny w docelowym miejscu. Kompleksowa konstrukcja obejmowała również zbudowanie podestu zewnętrznego. W drugim etapie ustawiono przejezdny maszt podnośnikowy TG 160. Poruszał się on na 40 metrach bieżących szyn, które były zamontowane na wysokości jednego metra.

Po przygotowaniu takiej konstrukcji do wprowadzenia, transportu poprzecznego i pozycjonowania, w trzecim etapie żuraw samojezdny mógł rozpocząć wyładunek poszczególnych elementów maszyny. Po kolei wprowadzano podzespoły o szerokości 3,2 m oraz długości 6,5 m i masie sięgającej nawet dziesięciu ton. Monterzy firmy SCHOLPP połączyli podzespoły w kompletną maszynę, której wymiary całkowite liczyły po zmontowaniu 30 m długości, 6 m szerokości i 4 metry wysokości. Na zakończenie projektu, w czwartym etapie montażu elektrycy firmy SCHOLPP wykonali kompletny montaż elektryczny i instalację.

Powrót do listy

Podsumowanie
Klient:

Pyroll Germany GmbH

Przemysł:

Przemysł opakowań

Rodzaj projektu:

Projekty regionalne

Przegląd:

Montaż przekrawacza do papieru, rozładunek, wprowadzenie i pozycjonowanie

Zastosowana technika:

Podest zewnętrzny, żuraw samojezdny, maszt podnośnikowy TG 160, wózek widłowy

Cechy szczególne:

Wykonanie konstrukcji wsporczej i podestu zewnętrznego w celu pokonania różnicy wysokości

Osoba kontaktowa:

Czy masz konkretne pytanie na temat tego projektu? Następnie skontaktuj się z nami tutaj.