Ponowny montaż maszyny w ramach projektu technologicznego

Montaż poszczególnych elementów o masie sięgającej 40 ton

Na świecie istnieje tylko jedna taka maszyna, która była transportowana w ramach niniejszego projektu. Chodzi o prototyp wyprodukowany przez firmę Dreiling Maschinenbau GmbH z Geisleden. Z pomocą firmy SCHOLPP maszyna wyruszyła w podróż z siedziby producenta w Turyngii na miejsce przeznaczenia w Saksonii. Miejscem docelowym był Instytut Fraunhofera ds. obrabiarek i obróbki plastycznej ( w Chemnitz.

W firmie SCHOLPP każde zlecenie traktujemy indywidualnie. Ten projekt miał wyjątkowy charakter, ponieważ transportowany i montowany ładunek był unikatowy w swoim rodzaju. W ramach projektu „Technologie morskie przyszłej generacji”, wspieranego przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii, spółka Dreiling Maschinenbau GmbH opracowała prototyp maszyny do produkcji elementów przekładni okrętowych.

Przeprowadzka z Turyngii do Saksonii

Transfer odbywał się z Geisleden i Zeulenroda w Turyngii (siedziba producenta) do Instytutu Fraunhofera ds. obrabiarek i obróbki plastycznej w Chemnitz. Maszyna znajdzie nowe zastosowanie w ramach projektu „MarGet – wydajniejsze komponenty do przekładni okrętowych dzięki strategii produkcji opartej na oszczędności zasobów i ochronie środowiska”. Oprócz spółki Dreiling i Instytutu Fraunhofera ds. obrabiarek i obróbki plastycznej w skład konsorcjum projektowego wchodzi także spółka Flender GmbH z Bocholt, Zachodniosaksońska Szkoła Wyższa w Zwickau oraz Wykonawca Projektów Jülich przy Centrum Badawczym Jülich.

Spółka Dreiling Maschinenbau realizuje projekt częściowy pod nazwą „Opracowanie linii doświadczalnej do inkrementalnych form drążonych z zastosowaniem dużych sił i momentów.” Firma zaprojektuje i wyprodukuje całkowicie nowe urządzenie do wiercenia ciśnieniowego, które będzie stosowane do bezwiórowej produkcji wałów drążonych. Produkowane wały będą miały maksymalną średnicę zewnętrzną 600 mm i długość całkowitą 2000 mm.

Montaż za pomocą masztu

Zadanie firmy SCHOLPP polegało na pomocy podczas demontażu u klienta w Geisleden i ponownego montażu na miejscu przeznaczenia w Chemnitz. Łączna masa elementów prototypowej maszyny stanowiła blisko 40 ton. Największe wymiary sięgały 3,50 x 3,50 x 5,70 m. Wszystkie części maszyny wraz z osprzętem zostały zdemontowane i załadowane na pojazdy ciężarowe. Na miejscu montażu w Chemnitz odbył się rozładunek i transport poprzeczny na miejsce instalacji. Również podczas ustawiania prototypu firma SCHOLPP zapewniała wsparcie montażowe z ramienia producenta maszyny, firmy Dreiling. Wśród niezbędnego sprzętu znalazł się żuraw 160 t i maszt podnośnikowy typu TG140-2.

Największym wyzwaniem w ramach projektu był suport walcowy, największy element urządzenia. Ze względu na nierównomierne rozłożenie ciężaru operowanie ładunkiem w różnych miejscach montażu było bardzo utrudnione. Intensywne przygotowanie i opracowanie planu przez firmę SCHOLPP pozwoliło jednak przetransportować i zainstalować ładunek bez jakichkolwiek incydentów. Zlecenie zakończyło się po montażu i pozycjonowaniu urządzeń.

Powrót do listy

Podsumowanie
Klient:

Dreiling Maschinenbau GmbH

Przemysł:

Budowa maszyn

Rodzaj projektu:

Projekty związane z montażem nowych urządzeń

Przegląd:

transport prototypowej maszyny do elementów okrętowych od producenta, firmy Dreiling, do Instytutu Fraunhofera ds. obrabiarek i obróbki plastycznej w Chemnitz

Zastosowana technika:

żuraw 160 t i maszt podnośnikowy TG140-2

Cechy szczególne:

nierównomierne rozłożenie ciężaru elementów maszyny, bardzo utrudnione operowanie ładunkiem w miejscach montażu

Osoba kontaktowa:

Czy masz konkretne pytanie na temat tego projektu? Następnie skontaktuj się z nami tutaj.